Jag har bott vid en landsväg

Artist: Edvard Persson

Jag har bott vid en landsväg
i hela mitt liv
och sett människor komma och gå.

Jag sett skördarna gro,
på min torva i ro,
medan storkarna redde sitt bo.

Jag sett vårarna gry,
jag sett höststormar gny,
jag sett vildgässens streck
under kvällande sky.

Jag har bott vid en landsväg
i hela mitt liv
och sett människor komma och gå.

Det är minnenas kväll,
det är ro i ett tjäll,
bortom vägen det skymmer allt mer.

Efter oro och strid
tvenne mänskor fått frid
det är bara varandra de ser.

Jag har bott vid en landsväg
i hela mitt liv
och sett människor komma och gå.

Vad som än drar förbi
ett skall evigt förbli
det är kärlekens livsmelodi.

När vi böjda av år,
mot det okända går
följa kommande släkten
väl i våra spår.

Jag har bott vid en landsväg
i hela mitt liv
och sett människor komma och gå.